استخدام پرستار و نیروی مراقب

استخدام پرستار و نیروی مراقب

مرکز مراقبتهای بالینی و پرستاری در منزل ناجی بمنظور تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی خانم و آقا برای مراقبت از بیماران و سالمندان در منزل نیازمند میباشد.

داوطلبین میتوانند از طریق فرم زیر برای استخدام اقدام نمایند.

 

 

استخدام پرستار و نیروی مراقب

سوابق و تجربیات

 
 انتخاب فایل رزومه
 
 انتخاب فایل عکس پرسنلی
 

 

استخدام پرستار و نیروی مراقب