تست نوار قلب

نوار قلب نوار قلب تست نوار قلب 1427660822041

تست نوار قلب در منزل
اگر با پزشک خود تماس گرفته اید و در مورد وضعیت قلب بیمارتان صحبت کرده اید باید بدانید یکی از مهم ترین نکات برای تشخیص صحیح پزشکان در بیماریهای قلبی برخورداری از یک استریپ کامل از نوار قلب می باشد.دستگاه نوار قلب پرتابل Portable EKG)) یکی از تجهیزاتی است که ما برای اسایش بیماران فراهم نموده ایمکارشناسان ما به منزل آمده و از بیمار نوار قلب می گیرند و شما میتوانید آن نوار قلب را بلافاصله به پزشک معالج ارائه دهید.انجام نوار قلب در تمام مدت شبانه روز امکان پذیر است

با تلفن 88464000 تماس بگیرید

نوار قلب, نوار, پزشک,تست نوار قلب در منزل,تست نوار قلب

نوار قلب نوار پزشک تست نوار قلب در منزل تست نوار قلب