نگهداری از بیماران با تجهیزات ICU و CCU در منزل

نگهداری از بیماران در منزل  نگهداری از بیماران با تجهیزات ICU و CCU در منزل

جهت نگهداری از بیمار شما در منزل ما میتوانیم چهار سطح از مراقبت را برای بیمار شما پیشنهاد کنیم :

1 . مراقبت تخصصی توسط نرس
نرس نیرویی است با تحصیلات عالی لیسانس یا فوق لیسانس که میتواند مراقبتهای درمانی لازم را در منزل از بیمار شما بعمل آورده و گزارشگر خوبی از وضعیت بیمار شما و روند درمانی ،عوارض داروها ،پیشرفت بهبودی به پزشک شما داده و دستورات دارویی تهاجمی مانند تزریق ،سرم و … پزشک شما را بخوبی اجرا نماید.
نرس میتواند در لحظات بحرانی بهترین تصمیم را در جهت رفع بحران درمانی برای بیمار شما اتخاذ نماید. متخصصین و اطبا با حضور نرس بر بالین بیمار شما اطمینان حاصل خواهند نمود که بهترین مراقبت برای بیمار شما انجام خواهد پذیرفت.

2 . مراقبت بهیاری

بهیار نیرویی است که دوره خود را در آموزشگاههای بهیاری رسمی به پایان رسانیده و زیر مجموعه نیروی نرسینگ بوده در امور درمانی یار و مددکار نرس میباشد . هنگامیکه بیمار شما دوران حاد بیماری را بخوبی سپری کرده و امکان بروز خطر در روند درمان درکمترین سطح خود میباشد میتوان از همکاران بهیار برای مراقبت بیمار شما استفاده نمود . بهیار از نظر قانونی همانند نرس مجوز ارائه خدمات تزریقات،سرم،سنداژ را داشته از نظر دوره علمی ، مدت کمتری را نسبت به یک نرس در آموزش بوده است .

3. مراقبت کمک بهیاری

کمک بهیار نیرویی است دوره دیده جهت ارائه خدمات مراقبت اولیه به بیمار . از نظر قانونی کمک بهیار اجازه مداخله در امور تهاجمی مانند تزریق ، سرم ، سنداژ و …. سایر اقدامات درمانی را ندارد . هنگامیکه بیمار شما نیاز به انجام تزریق روزانه ،وصل سرم روزانه و یا گزارش دهی علمی به متخصص را ندارد میتوان از نیروی کمک بهیار برای وی مدد جست .

4. مراقبت ساده از بیمار

نیروی مراقب ساده ، ننیرویی است که دوره خاصی را در آموزشگاههای معتبر نگذرانده ، و بطور تجربی میتواند خدمات اولیه نگهداری از بیمار را برای بیمار شما انجام دهد این نیروها فاقد اطلاعات علمی آموزشگاهی بوده مجوز ارائه خدمات تزریق و سرم و…. را ندارند .

با مرکز پرستاری ناجی تماس بگیرید تا کارشناسان پرستاری ناجی ، شما را در انتخاب نیروی مناسب برای نگهداری از بیمار کمک نمایند .