ناتوانی آنتی بیوتیک ها در مقابل باکتری های جهش یافته

۲۸/۱۰/۱۳۹۴

ناتوانی آنتی بیوتیک ها در مقابل باکتری های جهش یافته

واحد ترجمه مرکز آمبولانس ناجی: دیریا زود به زمانی خواهیم رسید که درخواهیم یافت دیگر ارتقاء آنتی بیوتیک ها بی فایده است!! شواهد موجود نشان می دهد که ما به سرعت توسط باکتری های عفونت زای جهش یافته محاصره می شویم!!
محققان چینی اخیرا کشف کرده اند که گونه ای جدید از باکتری ها موسوم به E.Coli هستند که به تمام آنتی بیوتیک های نسل جدید مقاوم بوده و آنتی بیوتیک ها قادر نیستند هیچ تاثیر مخربی بر این گونه ی جدید از باکتری های عفونت زا بگذارند.
درماه قبل  مقاله ای توسط این گروه از محققان چینی در مجله لانست منتشر گردید که در آن به ظهور یک ژن جدید به نام MCR-1 در گروه E.Coli  باکتری ها اشاره شده است .
این باکتری ها توسط آنتی بیوتیک پی